69 acres

Wiedza, edukacja wyższa, kariera

Navigation Menu

Obce słówka – nie takie straszne

Obce słówka – nie takie straszne

Posted by on Sty 6, 2016 in Bez kategorii |

Rozpoczynając naukę języka obcego, często mamy wrażenie, że nie uda nam się opanować wszystkich jego słów i zwrotów. Jak łatwo, bezstresowo i szybko opanować zasób słownictwa języka obcego?

Najważniejszy jest porządek i organizacja. Wszystkie notatki i konspekty zawierające słowa, których chcemy się nauczyć, powinny być przygotowane w sposób schludny. Jest to szczególne ważne dla osób, które są wzrokowcami. Nasze notatki powinny wyglądać w taki sposób, żeby jeden rzut oka wystarczył do zapamiętania tego, co się na nich znajduje. Oczywiście, samo czytanie notatek nie wystarczy. Każde słówko, którego chcemy się nauczyć, istnieje w pewnych kontekstach znaczeniowych. Dlatego najlepszą techniką nauki jest powtarzanie słów, a następne poprawne umieszczenie ich we właściwych kontekstach. W ten sposób nie tylko szybko opanujemy znaczenie obcych słów, ale również z coraz większą łatwością będziemy posługiwali się językiem. Nasza wiedza musi być więc wzbogacana przez praktykę. Im częściej będziemy używać rozmaitych słów, tym nasza znajomość obcego języka będzie większa.

Szkolne nauczanie zawsze będzie niewystarczające, więc po powrocie z zajęć koniecznie trzeba powtórzyć i wzbogacić materiał, który poznaliśmy na zajęciach. Samodoskonalenie jest bowiem podstawą sukcesu szczególnie w nauce obcej mowy. Języki obce są przecież wymagające i złożone na różnych swych poziomach, dlatego chcąc je opanować, powinniśmy jak najczęściej się nimi posługiwać. Tylko takie podejście zapewni nam upragniony sukces.

Read More

Jak dobrze nauczyć się obcego akcentu?

Jak dobrze nauczyć się obcego akcentu?

Posted by on Sty 6, 2016 in Bez kategorii |

Współczesne nauczanie języków obcych w szkołach opiera się przede wszystkim na przekazywaniu reguł gramatycznych. Mogłoby się wydawać, że dobra znajomość gramatyki oraz umiejętność poprawnego formułowania zdań są wystarczające, by sprawnie komunikować się z obcokrajowcami. Jednak wszystkie języki obce posiadają swój wyjątkowy akcent i fonetykę.Tymczasem z jakiegoś powodu w polskiej edukacji niemal całkowicie pomija się naukę akcentu. Niestety, bez poprawnej znajomości fonetyki danego języka, nawet najbardziej poprawnie sformułowane przez nas zdania będą kompletnie niezrozumiałe dla obcokrajowca.

Nie oszukujmy się, sucha wiedza z zakresu fonetyki i budowy głoskowej języka nie wystarczy. Potrzebne jest nieustanne ćwiczenie, mówienie i słuchanie materiałów obcojęzycznych. Dopiero, gdy poznamy melodię i akcent, będziemy potrafili formułować w pełni poprawne i zrozumiałe komunikaty. Istnieje wiele sposobów nauki obcego akcentu. Jednym z nich są rozmaite podręczniki i osobne kursy, które składają się z materiału książkowego i dołączonej do niego płyty. Dzięki temu w zaciszu domowym możemy swobodnie czytać w języku obcym, naśladując sposób, w jaki robi to lektor. Coraz bardziej zresztą popularne stają się kursy w szkołach językowych, które oferują zajęcia z native speakerami. Polegają one tylko i wyłącznie na konwersacji, która jest skupiona nie tyle na poprawności gramatycznej, co na właściwym sposobie wymowy.

Niezależnie jednak od kursu, na jaki uczęszczamy, powinniśmy we własnym zakresie osłuchiwać się z melodią obcego języka. Pomocne są w tym audycje i filmy obcojęzyczne.

Read More

Języki obce w szkole i na sudiach

Języki obce w szkole i na sudiach

Posted by on Sty 6, 2016 in Bez kategorii |

Gimnazjaliści kończący szkołę mają dylemat – które liceum wybrać i jaki profil klasy będzie dla nich najodpowiedniejszy. Klasy humanistyczne kładą nacisk na język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie. W klasach matematyczno – fizycznych rozszerzone jest nauczanie przedmiotów ścisłych. Zainteresowani medycyną lub farmacją wybierają profil biologiczno – chemiczny. Wielką popularnością cieszą się szkoły oferujące nauczanie języków obcych w poszerzonym zakresie, bo uczniowie i ich rodzice zdają sobie sprawę z tego, jak ważne są języki obce dla dalszej edukacji.
Wiedza zdobyta w liceum jest podstawą do studiowania na określonych kierunkach uniwersytetu czy politechniki. Studia wyższe przygotowują do pracy w konkretnym zawodzie, ale również uczą metod dalszego, samodzielnego wzbogacania swojej wiedzy. Aby przyszli lekarze czy inżynierowie mogli korzystać z literatury fachowej i zdobyczy światowej nauki powinni znać języki obce w jak najlepszym stopniu. Nauczanie w liceum polega na kształceniu sprawności swobodnego komunikowania się w obcym języku w oparciu o znajomość gramatyki i odpowiedniego zasobu słownictwa. A na studiach wiedza ta jest poszerzana o specjalistyczną terminologię i doskonalenie biegłości językowej.
Rozległa wiedza w jakiejś dziedzinie oraz opanowane w wysokim stopniu języki obce – to podstawa do uzyskania atrakcyjnej pracy w wymarzonym zawodzie zarówno w kraju, jak też na rynkach zagranicznych, bo polscy specjaliści są bardzo cenieni w państwach Unii Europejskiej.

Read More

Nauczanie języków obcych w przedszkolu

Nauczanie języków obcych w przedszkolu

Posted by on Sty 6, 2016 in Bez kategorii |

Wszyscy mamy świadomość, że małe dzieci mają niezwykłą umiejętność szybkiej nauki języka. W przeciwieństwie do dorosłych nie potrzebna im jest wiedza z zakresu reguł gramatycznych, składniowych, czy zasad odmiany fleksyjnej. Wystarczy im tylko przebywanie w otoczeniu posługującym się daną mową, by szybko, niemalże nieświadomie, wchłonęły wszystkie zasady konstruujące określony język. Stąd rosnąca popularność zajęć z języków obcych prowadzonych już w przedszkolach.
Jak powinno więc wyglądać nauczanie dzieci języków obcych?

Najmłodsi nie są przygotowani do nauki w takim formacie, w jakim odbywa się ona w szkole. Przedszkolaki szybko się nudzą i potrzebują nieustannych bodźców skupiających ich uwagę na określonym zagadnieniu. Dlatego najlepszą metodą nauczania języków obcych w przedszkolach jest zabawa. Poprzez wspólne gry i zabawy ruchowe dzieciom łatwiej zdobyć i przyswoić nową wiedzę. Dobry nauczyciel języka obcego wśród najmłodszych powinien być przede wszystkim doświadczonym i kreatywnym animatorem. To od tego, jakie zabawy zaoferuje dzieciom i jak je poprowadzi, będzie zależało, czy dzieci przyswoją wiedzę.

Języki obce dobrze jest również pokazywać najmłodszym poprzez odniesienia do rzeczywistości, którą znają. Pokazując dzieciom, jak nazywają się znane im przedmioty w języku obcym, łatwo oswoić przedszkolaki z obcym słownictwem.

Konstrukcji zdań i melodii języka najmłodsi najłatwiej uczą się poprzez piosenki i rozmaite rymowanki, które szybko zostają przez nie zapamiętywane i powielane. Najważniejszą rzeczą, o jakiej powinien pamiętać nauczyciel prowadzący tego typu zajęcia jest to, że muszą mieć one bardziej charakter zabawy niż nauki.

Read More

Jakich języków obcych warto się uczyć?

Jakich języków obcych warto się uczyć?

Posted by on Sty 6, 2016 in Bez kategorii |

Panuje słuszne przekonanie, że dobra znajomość jednego lub kilku języków obcych stanowi ważną kartę przetargową podczas ubiegania się o pracę. Oczywiście tę tezę warto doprecyzować i zadać sobie jeszcze jedno pytanie – jakie języki obce warto znać?

Największy sukces na rynku pracy może przede wszystkim zapewnić znajomość języków rzadkich i egzotycznych. Wynika to z kilku rzeczy. Pierwszą jest konkurencja na rynku pracy. Większość poszukująca zatrudnienia to osoby najczęściej znające dobrze język angielski oraz jeden z języków europejskich, takich jak: niemiecki, hiszpański, włoski lub francuski. Po drugie, coraz więcej polskich i europejskich firm otwiera się na współpracę z prężnie rozwijającymi się gospodarkami Wschodu: Chinami, Koreą Południową i Japonią. Dlatego znajomość mandaryńskiego lub koreańskiego może zapewnić osobie poszukującej pracę świetne i bardzo wysokopłatne zatrudnienie. Poza tym, osób znających tak egzotyczne języki jest stosunkowo mało, więc konkurencja jest o wiele mniejsza niż w przypadku znajomości języków europejskich.

Wśród Polaków wciąż niedocenione pozostają języki skandynawskie. Wiedza z zakresu fonetyki i reguł gramatycznych języka norweskiego może być przydatna nie tylko osobom planującym emigrację. Polskie firmy coraz chętniej otwierają się bowiem na współpracę ze Skandynawami. Warto więc pomyśleć o odpowiednim kursie języka obcego załatwianym najlepiej we własnym zakresie, bo niestety nauczanie języków egzotycznych wciąż nie jest zbyt popularne w polskiej szkole.

Read More

Dlaczego ważna jest efektywna nauka języków obcych?

Dlaczego ważna jest efektywna nauka języków obcych?

Posted by on Sty 6, 2016 in Bez kategorii |

Jak wszyscy wiemy, w dzisiejszych czasach doskonała znajomość języków obcych, jest nie tylko świetną przepustką do znalezienia wymarzonej pracy, czy też uzyskania awansu, ale jest wręcz konieczna do efektywnej komunikacji.

Odkąd Polska weszła do Unii Europejskiej, języki obce zaczęły odgrywać coraz większą rolę w życiu wszystkich obywateli naszego kraju. Zniesienie granic wewnątrz Unii sprawiło, że z jednej strony do Polski zaczęło przyjeżdżać coraz więcej obcokrajowców, a z drugiej Polacy coraz częściej zaczęli emigrować do innych krajów Unii Europejskiej, takich jak na przykład Anglia.

Wszystko to zmusiło nasz system edukacji, aby we wszystkich szkołach został położony większy nacisk na gruntowne i efektywne nauczanie języków obcych.

We wszystkich programach nauczania zatwierdzonych przez Ministerstwo oświaty została wprowadzona obowiązkowa nauka języka angielskiego już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. To rozwiązanie sprawiło, że obecnie coraz więcej Polaków potrafi komunikatywnie posługiwać się językiem angielskim.

W tym miejscu należy jednak odnotować przykry fakt iż nie wszyscy nauczyciele uczący w szkołach publicznych posiadają odpowiednie umiejętności, aby nauczyć swoich uczniów płynnie mówić po angielsku.

Bardzo często wynika to z tego, że belfrowie uważają, iż najważniejsza podczas nauki języka obcego jest wiedza z zakresu gramatyki i dokładana znajomość teoretycznych zasad rządzących językiem.

Niestety takie myślenie nauczycieli sprzyja mniej efektywnej nauce, co wiąże się z tym, że uczeń w przyszłości nie będzie potrafił dobrze mówić po angielsku, mimo że uczył się tego języka przez wiele lat.

Read More